zs
ms
dr_sk

Informace o platbách


Informace o platbách 

Pokladní hodiny:  6:30 - 9:30

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE STANOVENÉ POKLADNÍ HODINY.


PLATBA STRAVNÉHO:

Výše stravného (platné od 1.9.2014):

Kategorie strávníků: cena pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce (1.9. - 30.8.)

 

MŠ celodenní ..................... 40,-Kč

MŠ polodenní..................... 32,-Kč

žáci 7-10 let........................ 28,-Kč

žáci 11 - 14 let..................... 31,-Kč

žáci 15 a více let.................. 32,-Kč

Cizí strávníci....................... 60,-Kč

 

 

Stravné se hradí inkasem. 

Výjimečně lze hradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ ve stanovené dny od 6:30 - 9:30 hodin.

!! V případě neuhrazení stravného v daném termínu zaniká nárok na oběd!!

 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.