zs
ms
dr_sk

Informace o platbách


Informace o platbách 

Pokladní hodiny:  6:00 - 12:30


Platba stravného

  • Stravné se hradí inkasem.

  • Platí se vždy předem na nadcházející měsíc.

  • Výjimečně lze platbu hradit hotově v kanceláři ŠJ  (6:00 - 12:30)

  • ! ! ! V případě neuhrazeného stravného v daném termínu zaniká nárok na oběd ! ! !

 

Nastavení inkasa

1. číslo účtu 391816399/0800

2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,-Kč/žák

                                               MŠ 2.000,- Kč/dítě

3. frekvence stažení 1x za měsíc

4. variabilní symbol nevyplňovat!

5. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  

 

Stravné

Výše stravného (platné od 1.9.2014):

Kategorie strávníků: cena pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce (1.9. - 31.8.)

 

MŠ celodenní ....................... 40,-Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 8,- Kč)

MŠ polodenní........................ 32,-Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč)

žáci 7-10 let......................... 28,-Kč

žáci 11 - 14 let..................... 31,-Kč

žáci 15 a více let.................. 32,-Kč

Cizí strávníci......................... 60,-Kč

 

Přeplatky

Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělávání v ZŠ, MŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. Tuto skutečnost je třeba nahlásit v kanceláři ŠJ.

Odhláška ze stravování ZDE

Ostatním strávníkům se převádí přeplatky do nového školního roku.

 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.