zs
ms
dr_sk

 

AKTUALITY ŠJ

 Výběr ze dvou jídel od 1. 10. 2018 a to ve dnech Út, St, Čt.


 Přihlášení ke stravování

  • Přihlášení ke stravování od měsíce září se týká pouze nových příchozích strávníků.

  • Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od začátku školního roku.

  • Pokud se strávník nebude stravovat od začátku školního roku, je nutné stravu odhlásit!

  • Rodiče dětí, které jsou již přihlášeny ke stravování, prosíme o zkontrolování, zda je jejich příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.

  • Nový žák ZŠ i dítě MŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.

  • Nové přihlášky je možné odevzdávat v průběhu června nebo v posledním srpnovém týdnu v kanceláři ŠJ.

  • Přihlášky je možné zasílat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz.

Přihláška ke stravování ZDE


Platba za stravu

Platbu za stravné je nutné provádět inkasem.

Platba v hotovosti pouze výjimečně.

Nastavení inkasa

1. číslo účtu 391816399/0800

2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,- Kč/žák

                                               MŠ 2.000,- Kč/dítě

3. frekvence stažení 1x za měsíc

4. variabilní symbol nevyplňovat!

5. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  


Přeplatky, Odhlášení ze stravování

Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělávání v ZŠ, MŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. Tuto skutečnost je třeba nahlásit v kanceláři ŠJ osobně nebo na e-mail jidelna@zs-nucice.cz.

Odhláška ze stravování ZDE

Žákům 9. třídy přeplatky zašleme zpět na bankovní účet.

Ostatním strávníkům se převádí přeplatky do nového školního roku.


Alergeny

Všem výrobcům potravin a pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům novou povinnost  vyznačovat u výrobku obsažené alergeny. Nařízení nabývá platnosti dne 13.prosince 2014. Zařízení školní jídelny plní pouze funkci informační, v žádném případě nenese odpovědnost za případnou přecitlivělost strávníků na určitou složku pokrmu.

EU  specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Jejich seznam si můžete prohlédnout ZDE.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Alergeny jsou uváděny v jídelním lístku číslicemi dle seznamu alergenů.Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.