zs
ms
dr_sk

Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ,

příspěvková organizace,

Kubrova 136, 252 16 Nučice

odkaz na mapy.cz

 

Zřizovatel Obec Nučice

IČO: 498 55 255

IZO ZŠ: 000 233 668

IZO MŠ: 107 516 811

REDIZO: 600053385 

Číslo účtu: 391816399/0800

 

www.zs-nucice.cz      e-mail: info@zs-nucice.cz

 

ID datové schránky školy: ppjjhzi

 

Doložení souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pavel Havránek: 732 278 308

e-mail: havranek@gdprgov.cz, ID datové schránky: 2v7awpy

 

ředitelka školy Ing. Markéta Hobzková: 739 572 040

výchovná poradkyně Mgr. Romana Míková: 603 553 828

metodik prevence Ing. Tomáš Mrázek: 311 670 678

 

kancelář ZŠ a MŠ Nučice: 311 670 678

sekretářka školy Ivana Vanková: 731 449 236

hospodářka a pokladní školy Eva Krauzová: 733 711 290

 

tel. sborovna malá škola (1.A a 1.B.): 734 571 574

 

tel. školní jídelna:

vedoucí školní jídelny Kateřina Kailová, DiS.: 739 572 042

 

tel. školní družina, školní klub:

Květa Ciprová 733 799 710

Sylvie Kunová 731 466 381

Johana Tafatová 775 728 110

Nikola Krobotová 731 576 624

 

tel. mateřská škola:

zástupkyně ředitelky pro MŠ Marcela Kubátová: 734 571 573

třída Šneků: 734 751 204

třída Žabek: 734 751 205

třída Delfínů: 734 751 206

třída Želv: 734 316 241

 

školník Miroslav Ševčík: 733 711 308

 

Informace veřejnosti poskytuje ředitelka školy Ing. Markéta Hobzková a zástupkyně ředitelky pro MŠ Marcela Kubátová.

 

Stížnosti a oznámení (v ústní a písemné formě) vyřizuje ředitelka školy Ing. Markéta Hobzková a zástupkyně ředitelky pro MŠ Marcela Kubátová. 

Postup při podání podnětu, dotazu, připomínky či stížnosti.


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.