zs
ms
dr_sk

 

Školní rok 2017/2018

 

Nabídka kroužků MŠ v 1. pololetí 2017/2018


 

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 v mateřské škole

Prázdniny

 

nástup pedagogických pracovníků do školy:

28. srpna 2017

zahájení školního roku:

4. září 2017 (pondělí)

podzimní prázdniny:

26. října 2017 (čtvrtek) a 27. října 2017 (pátek)

vánoční prázdniny:

23. prosince 2017 (sobota) a skončí 2. ledna 2018 (úterý), vyučování začne 2. 1. 2018

pololetní prázdniny:

2. února 2018 (pátek)

jarní prázdniny:

19. února - 25. února 2018

velikonoční prázdniny:

29. března (čtvrtek) - 30. března 2018 (pátek)

hlavní prázdniny:

30. června 2018 (sobota) - 31. srpna 2018 (pátek)

školní rok 2018/2019

začíná 3. září 2018 (pondělí)

 

Třídní schůzka v MŠ (dle potřeby v pololetí)

 

5. 9. 2017 16:00, ŠJ

 

Plán pedagogických rad a provozních porad MŠ

 

 

 

Provozní porady,

úterý nebo středa od 13:00 ve třídě Žabek

1. 9. 2017, pátek od 9:00

12. 9. 2017, úterý

11. 10. 2017, středa

6. 12. 2017, středa

7. 2. 2018, středa

13. 3. 2018, úterý

9. 5. 2018, středa

 

 


Pedagogické rady,

úterý nebo středa od 13:00 ve třídě Žabek

29. 8. 2017, úterý od 8:00

7. 11. 2017, úterý

9. 1. 2018, úterý

11. 4. 2018, středa

12. 6. 2018, úterý

 

Projekty a akce mateřské školy

 

Koláčové posvícení, akce pro rodiče a veřejnost

21. 9. 2017, od 15:30 do 17:30

Podzimní zahradní tvoření s rodiči

19. 10. 201, od 16:00

Vyhlášení soutěže pro rodiče a děti o nejkrásnější vánoční ozdobu

11/2017

Vánoční jarmark, akce pro rodiče a veřejnost

sobota 25. 11. 2017, od 14:30 do 17:30

Mikuláš v MŠ, akce dětí ze ZŠ

5. 12. 2017

Vánoční posezení s rodiči,

besídky jednotlivých tříd

11. - 15. 12. 2017

Vánoční zpívání v Kapličce, akce pro rodiče a veřejnost

20. 12. 2017 od 16:00 a od 17:00

Vánoční posezení s důchodci (akce pro zaměstnance školy)

21. 12. 2017 od 17:00

Zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách

2. 1. 2018

Karneval MŠ, akce pro rodiče a veřejnost V LD

sobota 10. 2. 2018, od 14:00 do 17:00

Velikonoční jarmark, akce pro rodiče a veřejnost

sobota 24. 3. 2018 od 14:30 do 17:30

Den otevřených dveří v ZŠ, akce pro rodiče a veřejnost

4. 4. 2018, od 7:45 do 12:15

Zápis do 1. třídy

10. 4. 2018 od 14:30 do 17:30

Zápis do 1. třídy, náhradní termín

17. 4. 2018 od 14:00 do 15:00

Setkání s policisty a hasiči v MŠ

04/2018

Země má svátek, projekt k environmentální výchově

20. 4. 2018

Škola nanečisto (příprava pro předškoláky)

05/2018

Den otevřených dveří v MŠ, akce pro rodiče a veřejnost

3. 5. 2018, od 9:00 do 12:00

Zápis do MŠ

15. 5. 2018 od 15:00 do 17:00

Jarmareční sobota (vystoupení dětí MŠ)

19. 5. 2018

Školka v přírodě

3. 6. - 8. 6. 2018

Spaní v MŠ, projekt pro děti MŠ

06/2018

Akademie MŠ + rozloučení s předškoláky, akce pro rodiče a veřejnost v LD

19. 6. 2018

Celodenní výlet MŠ

06/2018

Babička a dědeček do školky - grantový projekt

celoročně

Projekt prevence sociálně patologických jevů

celoročně

Projekt péče o nadané žáky a sociálně slabé

celoročně

Integrace, projekt pomoci žákům s SPU

celoročně

 

 

 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.