zs
ms
dr_sk

Novinky MŠ

Seznamy dětí s variabilními symboly

pro školní rok 2018/2019

Delfíni

Žabky

Šneci

ŽelvyInformace ze ŠJ

  • Obědy do mateřské školy jsou dováženy firmou FORT ROXY (www.fortroxy.cz) z Hostivic, cena oběda je 24,- Kč.

  • Svačiny a přesnídávky připravuje Školní jídelna ZŠ a MŠ Nučice, cena přesnídávky 8,- Kč, odpolední svačiny 8,- Kč.

  • Platba za stravu v MŠ je prováděna inkasem.

  • Přihlášení ke stravování se týká pouze nových příchozích strávníků.

Každé nově nastupující dítě MŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku stravného. Přihlášku lze odevzdávat osobně u vedoucí ŠJ nebo ji můžete odeslat elektronicky na e-mail jidelna@zs-nucice.cz.

Přihláška ke stravování ZDE

  • Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od začátku školního roku.

  • Pokud se strávník nebude stravovat od od začátku školního roku, je nutné stravu odhlásit!

  • Rodiče dětí, které již jsou přihlášeny ke stravování, prosíme, aby si na začátku školního roku zkontrolovali, zda je příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.

  • Při stěhování dítěte či žáka, ukončení vzdělávání, přestup na jinou školu aj. je nutné vyplnit odhlášku ze stravování a odeslat ji na e-mail jidelna@zs-nucice.cz. V případě neodhlášení ze stravování jsou obědy započítávány jako objednané a tudíž je i nutné je uhradit.

Odhláška ze stravování ZDE


Přeplatky

Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili předškolní vzdělávání. 

Ostatním strávníkům se přeplatky převedou do nového školního roku.


Platbu za stravné je nutné provádět inkasem na účet : 391816399/0800

Příkaz k inkasu založíte prostřednictvím internetového bankovnictví nebo s pomocí bankovního úředníka ve Vaší bance. Limit si nastavte na 2.000,- Kč.

Platba stravného v hotovosti bude pouze ve výjimečných případech.

Nastavení inkasa

1. číslo účtu 391816399/0800

2. nastavení finančního limitu MŠ 2.000,- Kč/dítě

3. frekvence stažení 1x za měsíc

4. variabilní symbol nevyplňovat!

5. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.