zs
ms
dr_sk

Sponzoři

Školní rok 2018/2019

MŠ i ZŠ děkuje firmě 3D Factory z Rudné za věnování skřítka Kubrováka a lodi na zahradu školy.
Školní rok 2017/2018

MŠ Nučice ze vstupného dobrovolného z Rozloučení spředškolákyavýtěžku z Velikonočního jarmarku uhradila program na Rozloučení s předškoláky "Roztančené kulišárny".


  ŠD a ŠK děkuje paní Hybšové z obchodu Papírnictví a Výtvarné potřeby, Masarykova 628/89, Rudná za sponzorský dar v hodnotě 20. 750,- Kč. Děti si odnesly na prázdniny krásné balíčky s tužkami, pastelkami, bloky, ... a všechny byly moc nadšené.


MŠ Nučice děkuje všem zaměstnancům restaurace a pizzerie U sv. Jakuba za to, že připravili pro všechny děti MŠ akci, na které si každé dítě MŠ vyrobilo svoji pizzu. Pro děti to byl obrovský zážitek a pizzy jim moc chutnaly.


ZŠ děkuje paní Janě Jizbové za věnování encyklopedií do školní knihovny a učebny přírodopisu.


MŠ děkuje všem rodičům, kteří věnovali věcné ceny do tomboly "Karneval v MŠ".


MŠ děkuje firmě Strejc Desing za věnování krásných dekorací, které vyzdobily interiér mateřské školy pro pořádání karnevalu.


ZŠ děkuje panu Dominiku Semovi, firma FASEM s.r.o., za věnování finančního daru na vzdělávání žáků.


ZŠ děkuje panu Petru Šanderovi, firma Šandera, s.r.o., za věnování štědrého finančního daru na podporu vzdělávání žáků.


Výtěžek z Vánočního jarmarku byl použit na zaplacení představení divadla Myšky Elišky,

které dětem v MŠ hrálo 1. 12. 2017.


  ZŠ děkuje firmě Strejc Desing za věnování krásné dekorace, které zdobí chodbu

v budově Kubrova č. p. 136.


ŠD děkuje paní Ivetě Fidrmucové za věnování hraček v hodnotě 14.480,- Kč 
Školní rok 2016/2017

Výtěžek z Velikonočního jarmarku MŠ bude použit na nákup hraček pro děti na pískoviště a na dárky k MDD. 


 • ZŠ děkuje firmě Lahůdky Cajthaml s.r.o. za věnování 9 ks dortů do tomboly Absolventského plesu.


 • MŠ děkuje firmě ČNES dopravní služby, a.s., Kladno - Kročehlavy, za věnování štědrého finančního daru na vybavení nového oddělení Želv pomůckami.


 • ZŠ děkuje Českomoravským informačním systémům s.r.o. za věnování 1 kovokeramické tabule ENO Triptych včetně nastavitelného pojezdu.


 • ZŠ děkuje panu Gürtlerovi, firma Pluss AQUA, za zakoupení 20 ks rámečků Logico Piccolo pro 2. A třídu v hodnotě 5.000,- Kč.


 • Výtěžek z vánočního jarmarku byl použit k nákupu výtvarných potřeb pro děti MŠ.


 • MŠ děkuje všem rodičům, kteří věnovali dětem dárky k Vánocům.


 • MŠ a ZŠ děkuje rodině Poustkových za věnování velkého množství kreslícího kartonu pro obě školy.


 • ZŠ děkuje panu Dominiku Semovi, firma Fasem s.r.o., za věnování finančního daru na vzdělávání žáků.


 • ZŠ děkuje panu Petru Šanderovi, firma Šandera, s.r.o., za věnování štědrého finančního daru na vzdělávání žáků a na nákup tělovýchovných pomůcek.


 • ZŠ děkuje panu Ing. Slavomíru Zborovjanovi, firma Regada Česká, s.r.o., za věnování štědrého finančního daru na vzdělávání žáků.


 • MŠ děkuje firmě Strejc Desing za věnování krásných dekorací, které zdobí chodbu v 1. patře MŠ a za nástěnku Maják v přízemí budovy.


 • 29. 9. 2016 navštívila MŠ paní malířka Silvia Vezzuto Průšková, aby vyzdobila chodbu v 1. patře obrázky s tématikou moře. MŠ děkuje paní malířce za krásnou výzdobu.
Školní rok 2015/2016

MŠ děkuji paní Růžičkové za věnování karnevalových kostýmů.


  MŠ děkuje všem rodičům, kteří věnovali dětem dárky k Vánocům.


  Z vybraného dobrovolného vstupného na akci "Vánoční jarmark v MŠ" bylo doplaceno divadlo, zakoupeny dárky pro rodiče a dětem bude zaplacen autobus na jaře (29. 3. 2016) do Toulcova dvora. 


ZŠ děkuje panu Petru Šanderovi, firma Šandera, s.r.o., za věnování štědrého finančního daru na vzdělávání žáků. 


MŠ děkuje paní Barboře Strejcové, firma Strejc Desing, s.r.o., za věnování dekorací "Námořníci v kruhu", "Delfín" a "Pudl". Dekorace zdobí chodbu MŠ, třídu Delfínů a zahradu MŠ.


  Z vybraného dobrovolného vstupného na akci "Posvícení v MŠ" dne 24. 9. 2015

byly učitelkami MŠ částečně proplaceny pouťové atrakce. 


MŠ děkuje paní Vávrové za věnování 23 ks karnevalových kostýmů.


  MŠ děkuje panu Karlu Kučíkovi za věnování barevné tiskárny a kopírky. 
Školní rok 2014/2015

ZŠ děkuje panu A. Karáskovi za finanční dar ve výši 20.000,- Kč. 


MŠ děkuje Baráčníkům za finanční dar ve výši 1.500,- Kč. 


Z vybraného dobrovolného vstupného  na Vánočním jarmarku byl dětem v MŠ uhrazen

program "Vánoce za dveřmi" ve výši 3.050,- Kč. 


ZŠ děkuje panu Petru Šanderovi, firma Šandera, s. r. o., za věnování 20 ks krabic

kancelářského papíru. 


ZŠ a MŠ děkuje paní Heleně Šarapatkové za věnování plastových pořadačů.


MŠ děkuje paní Mgr. Andree Nové za věnování multifunkčního herního stolu a hraček.


  MŠ děkuje firmě Strejc Design,

která MŠ věnovala logo Maják, totem, 4ks věžiček hradu. 


Z vybraného dobrovolného vstupného na posvícení MŠ 24. 9. 2014

byly učitelkami MŠ proplaceny pouťové atrakce.

 
Školní rok 2013/2014

Z vybraného vstupného z maškarního karnevalu byl učitelkami MŠ zaplacen moderátor a dětem MŠ byl proplacen hudební pořad Toulavá kytara - 26. 2. 2014. 

Z vybraného vstupného z Velikonočního jarmarku byla učitelkami MŠ dětem proplacena kulturní akce Slet čarodějnic - 30. 4. 2014.


Mateřská škola děkuje všem rodičům,

kteří věnovali finanční dar na nákup hraček

nebo darovali hračky a výtvarné potřeby dětem k vánocům.


Základní škola děkuje paní Jitce Jánské za věnování

18 ks knihy "Co vyprávějí vlajky". Knihy budou sloužit k výuce vlastivědy. 


Obec Nučice nad rámec rozpočtu
zakoupila papíry na kopírování, které nám pokryjí spotřebu v základní i
mateřské škole po celý školní rok 2013/2014. 


1.třída děkuje paní Renátě Horákové, která nám
věnovala 20 ks knih, 3 sady tašek na tříděný odpad, 25 ks pexesa. Školní rok 2012/2013

ZŠ Nučice děkuje panu Vojtěchovi Hrubému

za věnování mobilní chemické laboratoře.


Z vybraného vstupného z Velikonočního jarmarku v MŠ

bylo učitelkami uhrazeno divadlo v MŠ dne 20.5.2013.


Mateřská škola děkuje panu Svobodovi

za sponzorování autobusu

pro všechny děti MŠ na výlet do ZOO Plzeň. 


Z vybraného vstupného z Vánočního jarmarku v MŠ byl učitelkami MŠ uhrazen autobus pro všechny

děti do divadla Lampión na představení "Oslí kůže".


Dne 13. 11. 2012 navštívila naši mateřskou školu paní malířka

Silvia Vezzuto Průšková.

Seznámila děti s výtvarnou technikou malby.

Děti sledovaly průběh její tvorby.

Mateřská škola děkuje paní malířce za krásnou výzdobu MŠ.


Mateřská škola děkuje rodičům

ze třídy Delfínů a Šneků

za darování hraček dětem k vánocům. 


Základní škola děkuje paní Lisnerové za zakoupení

vánoční stromku do školní družiny/školního klubu.


Mateřská škola děkuje všem rodičům, kteří věnovali finanční dar na nákup hraček do třídy Žabek. 


Mateřská škola děkuje divadelnímu spolku Žumpa za finanční dar,

který bude použit na nákup hraček pro děti. 


ZŠ Nučice děkuje  panu Lisnerovi za věnování dataprojektoru.


Děkujeme panu Karlu Kučíkovi, že
MŠ Nučice věnoval laserovou tiskárnu a kopírku.


MŠ děkuje Silvii Vezzuto Průškové za krásnou výzdobu

chodby a učebny Delfínů.


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.