zs
ms
dr_sk

Důležité informace

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ|07.03.2019

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis v ZŠ se koná 9. 4. 2019 (úterý) od 14:30 do17:30. Náhradní termín je 16. 4. 2019 (úterý) od 14:00 do 15:00.

Více informací >