zs
ms
dr_sk

Důležité informace

Termíny plateb|29.01.2019

Úplata za ŠD a ŠK za měsíc leden-březen 2019 je splatná do 31. 1. 2019

Úplata za zájmové kroužky na 2. pololetí je splatná do 28. 2. 2019

Více informací >